Investeren in waterkwaliteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn Water - - - € 24.850
Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit - - - € 279
Studiekosten waterkwaliteit - - - € 995