Veiligheid en Justitie

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 5.547.979
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 1.469.910
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 672.645
34 Sanctietoepassing € 2.575.032
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid € 257.893
37 Vreemdelingen € 1.627.341
91 Apparaat kerndepartement € 426.082
92 Nominaal en onvoorzien € 806
93 Geheim € 3.067