Rechtspleging en rechtsbijstand

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven Eigen Personeel - € 24.172
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven Externe inhuur - € 761
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Personele uitgaven Overige personele uitgaven - € 22
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven waarvan ICT - € 1.000
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven waarvan bijdragen aan SSO's - € 61
Apparaatsuitgaven Hoge Raad Materiële uitgaven Overig - € 526
Adequate toegang tot het rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Raad voor Rechtsbijstand - € 47.590
Adequate toegang tot het rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bureau Financieel Toezicht - € 2.389
Adequate toegang tot het rechtsbestel Subsidies(regelingen) Stichting geschillencommissies - € 572
Adequate toegang tot het rechtsbestel Subsidies(regelingen) Overig adequate toegang tot het rechtsbestel - € 300
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten WSNP - € 13.850
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Toevoegingen rechtsbijstand - € 419.483
Adequate toegang tot het rechtsbestel Opdrachten Overig adequate toegang tot het rechtsbestel - € 630
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak - € 938.495
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College Bescherming Persoonsgegevens - € 7.833
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College voor de Rechten van de Mens (CRM) - € 6.445
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK - € 2.760
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig: Optimale randvoorwaarden - € 709
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel bijdragen aan medeoverheden Bijdragen rechtspleging - € 88
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Subsidies(regelingen) Subsidies rechtspleging - € 555
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Subsidies(regelingen) Subsidies wetgeving - € 1.459
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Opdrachten Opdrachten en onderzoeken rechtspleging - € 125
Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel Opdrachten Overig: Optimale randvoorwaarden - € 85