Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven Eigen Personeel - € 331.064
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven Externe inhuur - € 26.172
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven Overige personele uitgaven - € 2.416
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan ICT - € 27.436
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan bijdragen aan SSO's - € 17.977
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven Overig - € 56.049
Bestuur, informatie en technologie bijdragen aan medeoverheden RIEC's/LIEC - € 7.513
Bestuur, informatie en technologie bijdragen aan medeoverheden Uitstapprogramma's prostituees - € 1.736
Bestuur, informatie en technologie bijdragen aan medeoverheden Overig bestuur, informatie en technologie - € 1.422
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) CCV - € 3.069
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Keurmerk Veilig Ondernemen - € 818
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Uitstapprogramma's prostituees - € 1.230
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Overig bestuur, informatie en technologie - € 994
Bestuur, informatie en technologie Opdrachten Overig bestuur, informatie en technologie - € 1.070
Opsporing en vervolging Bijdragen aan agentschappen Nederlands Forensisch Instituut (NFI) - € 63.824
Opsporing en vervolging Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College gerechtelijk deskundigen - € 1.591
Opsporing en vervolging Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking - € 0
Opsporing en vervolging Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen (shna) - € 4.705
Opsporing en vervolging Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overig opsporing en vervolging - € 4.200
Opsporing en vervolging Subsidies(regelingen) Overig opsporing en vervolging - € 3.510
Opsporing en vervolging Opdrachten Schadeloosstellingen - € 20.045
Opsporing en vervolging Opdrachten Keten Informatie Management (KIM) - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Onrechtmatige Detentie - € 11.211
Opsporing en vervolging Opdrachten Herontwerp Strafrechtketen - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Gerechtskosten - € 28.397
Opsporing en vervolging Opdrachten Innovatieagenda - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Verkeershandhaving OM - € 31.026
Opsporing en vervolging Opdrachten Afpakken - € 12.252
Opsporing en vervolging Opdrachten bewaring, verkoop en vernietiging IBG goederen - € 11.713
Opsporing en vervolging Opdrachten Overig opsporing en vervolging - € 1.205