Sanctietoepassing

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven Eigen Personeel - € 127.228
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven Externe inhuur - € 5.342
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Personele uitgaven Overige personele uitgaven - € 1.226
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan ICT - € 9.426
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven waarvan bijdragen aan SSO's - € 15.414
Apparaatsuitgaven Kinderbescherming Materiële uitgaven Overig - € 8.821
Preventieve maatregelen Bijdragen aan agentschappen Dienst Justis - € 6.144
Preventieve maatregelen bijdragen aan medeoverheden Overig preventieve maatregelen - € 1.962
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Integriteit - € 1.177
Preventieve maatregelen Subsidies(regelingen) Overig preventieve maatregelen - € 6.189
Preventieve maatregelen Opdrachten Kansspelbeleid - € 2.145
Preventieve maatregelen Opdrachten Overig preventieve maatregelen - € 2.088
Preventieve maatregelen Garanties Faillissementscuratoren - € 716
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-gevangeniswezen-regulier - € 924.065
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-Forensische zorg - € 786.092
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra - € 81.617
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan agentschappen CJIB - € 106.511
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Reclassering Nederland - € 134.200
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Leger des Heils - € 21.376
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG) - € 65.951
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK - € 609
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring bijdragen aan medeoverheden Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 2.500
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 0
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Subsidies(regelingen) Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 3.221
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Forensische zorg - € 1.800
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Vrijwilligerswerk gedetineerden - € 3.209
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging - € 13.919
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring Opdrachten Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring - € 5.269
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 5.626
Slachtofferzorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Slachtofferhulp Nederland (SHN) - € 38.574
Slachtofferzorg bijdragen aan medeoverheden Overig Slachtofferzorg - € 0
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Stichting Slachtoffer in Beeld (SiB) - € 1.310
Slachtofferzorg Subsidies(regelingen) Overig Slachtofferzorg - € 0
Slachtofferzorg Opdrachten Slachtofferzorg - € 9.655
Slachtofferzorg Opdrachten Opdrachten Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) - € 16.072
Slachtofferzorg Opdrachten Voorschotregelingen schavergoedingsmaatregelen - € 1.400
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan agentschappen DJI-Jeugd - € 136.410
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) - € 1.730
Jeugdbescherming en jeugdsancties Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s HALT - € 10.161
Jeugdbescherming en jeugdsancties bijdragen aan medeoverheden BES Voogdijraad - € 1.136
Jeugdbescherming en jeugdsancties Subsidies(regelingen) Jeugdbescherming - € 1.345
Jeugdbescherming en jeugdsancties Subsidies(regelingen) Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 2.522
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Risicojeugd & jeugdgroepen - € 1.999
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten taakstraffen/erkende gedragsinterventies - € 3.921
Jeugdbescherming en jeugdsancties Opdrachten Overig Jeugdbescherming en jeugdsancties - € 4.954