Vreemdelingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan agentschappen Immigratie- en Naturalisatiedienst - € 349.241
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - € 1.086.639
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nidos-opvang - € 133.649
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Subsidies(regelingen) Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) - € 10.263
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Subsidies(regelingen) Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen - € 1.661
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Keteninformatisering - € 6.213
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Versterking vreemdelingenketen - € 2.332
Terugkeer Bijdragen aan agentschappen DJI (DVenO) - € 8.424
Terugkeer Subsidies(regelingen) REAN-regeling - € 8.902
Terugkeer Opdrachten Vreemdelingen vertrek - € 20.017