Apparaat kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven Eigen Personeel - € 214.859
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven Externe inhuur - € 31.312
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven Overige personele uitgaven - € 2.822
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan ICT - € 17.482
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan bijdragen aan SSO's - € 111.903
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven Overig - € 47.704