Financial support for students

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financial support for students Income transfer Basisbeurs Gift (R) € 1.111.853
Financial support for students Income transfer Basisbeurs Prestatiebeurs (NR) € -336.452
Financial support for students Income transfer Aanvullende beurs Gift (R) € 636.122
Financial support for students Income transfer Aanvullende beurs Prestatiebeurs (NR) € 163.160
Financial support for students Income transfer Reisvoorziening Bijdrage aan vervoersbedrijven (R) € 143.647
Financial support for students Income transfer Reisvoorziening Gift (R) € 669.431
Financial support for students Income transfer Reisvoorziening Prestatiebeurs (R) € -866.253
Financial support for students Income transfer Other expenses Overige uitgaven relevant (R) € 100.052
Financial support for students Income transfer Other expenses Caribisch Nederland (R) € 3.013
Financial support for students Income transfer Other expenses Overige uitgaven niet-relevant (NR) € -95.763
Financial support for students Loans Loans Rentedragende lening (NR) € 2.629.864
Financial support for students Loans Loans Collegegeldkrediet (NR) € 273.291
Financial support for students Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 105.591