Primary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Primair Onderwijs Funding Funding Bekostiging Primair Onderwijs € 9.473.978
Primair Onderwijs Funding Funding Bekostiging Caribisch Nederland € 12.888
Primair Onderwijs Funding Prestatiebox - € 220.822
Primair Onderwijs Funding Funding Miscellaneous € 200
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.000
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Nederlands onderwijs buitenland € 10.394
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) € 6.500
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 10.130
Primair Onderwijs Subsidies Subsidies Miscellaneous € 66.565
Primair Onderwijs Contract - - € 11.867
Primair Onderwijs Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 23.951
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds¹ € 5.275
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds/ Bedrijfsgezondheid € 0
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) UWV € 2.361
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 266.750
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Aanvulling GOA convenant G37 € 95.000
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten ² € 5.000
Primair Onderwijs Bijdrage aan sociale fondsen Bijdrage aan sociale fondsen Brede Scholen € 10.923