Secondary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum (*) € 6.692.878
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Bekostiging lichte ondersteuning (*) € 617.333
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Bekostiging Caribisch Nederland € 12.601
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs € 257.824
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) € 3.562
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling leerplusarrangement, (maatwerk) nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen € 128.649
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo € 250
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling functiemix VO Randstadregio's € 61.386
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Resultaatafhankelijke bekostiging € 17.100
Voortgezet Onderwijs Funding Funding vsv voor vo-scholen € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO € 12.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies ICT-projecten (incl. transparantie) € 7.400
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Onderwijs Bewijs € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Regionale verwijzingscommissies VO¹ € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Pilots zomerscholen² € 9.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Overige projecten € 24.665
Voortgezet Onderwijs Contract Contract In- en uitbesteding € 1.991
Voortgezet Onderwijs Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 27.401
Voortgezet Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZBO: College voor Toetsen en Examens € 6.248
Voortgezet Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) € 39.401
Voortgezet Onderwijs Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Uitwerkingsakkoord VNG € 8.000
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GRAZ (ECML) en PISA € 251