Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Bekostiging Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/mbo € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Bekostiging Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen € 31.584
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Lerarenbeurs/zij-instroom € 122.633
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo € 2.977
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Verankering academische opleidingsschool € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) InnovatieImpuls Onderwijs € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Onderwijscoöperatie € 2.945
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Promotiebeurs voor leraren € 3.375
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Projecten professionalisering € 3.700
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Caribisch Nederland € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overige projecten € 2.567
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Opdrachten Opdrachten Onderzoek, ramingen en communicatie € 3.494
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Opdrachten Opdrachten Leraren- en schoolleidersregister € 900
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 5.492