Openbaar vervoer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
OV-keten Opdrachten 01 Opdrachten - € 0
OV-keten Subsidies(regelingen) 02 Subsidies - € 0
OV-keten Bijdragen aan agentschappen 03 Bijdrage aan agentschappen - € 0