Luchtvaart

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Luchtvaart Opdrachten 01 Opdrachten - € 8.739
Luchtvaart Subsidies(regelingen) 02 Subsidies - € 3.664
Luchtvaart Bijdragen aan agentschappen 03 Bijdrage aan agentschappen - € 69
Luchtvaart Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties 05 Bijdrage aan internationale organisaties - € 1.477
Luchtvaart Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s 06 Bijdrage aan ZBO en RWT - € 100