Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) - tenderregeling Energie-innovatie - € 33.088
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) - SDE+projecten - € 48.600
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Energie-innovatie (IA) - € 2.368
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Green Deal - € 3.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) - Demonstratie-regeling Energie Innovatie (DEI) - € 41.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) - Projecten Energieakkoord SER - € 4.089
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) MEP - € 187.847
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) SDE - € 613.605
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) SDE+ - € 653.197
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Storting in begrotingsreserve duurzame energie - € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) ISDE-regeling - € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) - € 61.045
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) CCS - € 4.362
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Regeling Sportaccommodaties - € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Hoge Flux Reactor - € 8.111
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Elektrisch rijden - € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Caribisch Nederland - € 3.100
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 0
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Garanties Storting in begrotingsreserve Aardwarmte - € 2.500
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten O&O bodembeheer - € 7.806
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Joint implementation - € 410
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Straling - € 46
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Pallas - € 4.011
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Opdrachten Onderzoek en opdrachten - € 2.264
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland - € 43.099
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan agentschappen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - € 690
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan agentschappen KNMI - € 1.030
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Doorsluis COVA heffing - € 111.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s TNO Bodembeheer - € 4.594
Een doelmatige en duurzame energievoorziening bijdragen aan medeoverheden Uitkoop regeling - € 28.000
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ECN/NRG - € 32.236
Een doelmatige en duurzame energievoorziening Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Diverse instituten - € 1.357