Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Investeringsregeling duurzame stallen - € 40
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Regeling fijnstofmaatregelen - € 2.014
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Duurzame veehouderij Overig - € 1.127
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Energie-efficiency en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) - € 7.100
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Marktintroductie energie innovaties (MEI) - € 789
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Plantaardige productie Overig - € 48
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Regelingen onder het nieuwe EFMZV - € 7.360
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Overige (uitfinanciering regelingen onder EVF) - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Brede weersverzekering - € 5.324
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Investeringsregeling Jonge Agrariërs - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Agrarisch ondernemerschap overig - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Overig (onder meer tegemoetkoming Vamil - € 872
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Regeling apurement - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Begrotingsreserve landbouw - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Subsidies(regelingen) Begrotingsreserve apurement - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Garanties Bijdrage begrotingsreserve Borgstellingsfaciliteit - € 3.008
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Garanties Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit - € 2.500
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Garanties Garantstelling Marktintroductie Innovaties (GMI) - € 7
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Garanties  Overig - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Duurzame veehouderij - € 2.866
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Mestbeleid - € 2.292
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Plantaardige productie - € 2.306
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Plantgezondheid - € 1.980
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Diergezondheid en dierenwelzijn - € 5.654
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Voedselagenda - € 20.000
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid - € 3.635
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Visserij - € 1.029
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Agrarisch ondernemerschap - € 2.398
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Opdrachten Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie - € 69.706
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Medebewind en overige voormalige publieke PBO-taken - € 4.903
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Wageningen Research kennisbasis - € 13.458
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Wageningen Research wettelijke taken - € 62.060
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zon-MW (dierproeven) - € 0
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - € 978
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centrale Commissie Dierproeven - € 726
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Diergezondheidsfonds - € 9.863
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties FAO en overige contributies - € 9.378
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan agentschappen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - € 154.810
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland - € 127.233
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan agentschappen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - € 5.620
Concurrerende, duurzame, veilige, agro-, visserij- en voedselketens Bijdragen aan agentschappen Rijksrederij - € 7.298