Natuur en biodiversiteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Natuur en biodiversiteit Subsidies(regelingen) Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit - € 1.805
Natuur en biodiversiteit Subsidies(regelingen) Natuur en biodiversiteit op land - € 822
Natuur en biodiversiteit Subsidies(regelingen) Beheer Kroondomein - € 772
Natuur en biodiversiteit Leningen Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) - € 29.745
Natuur en biodiversiteit Opdrachten Natuur en Biodiversiteit Grote wateren - € 7.501
Natuur en biodiversiteit Opdrachten Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit - € 11.597
Natuur en biodiversiteit Opdrachten Overige stelsel activiteiten - € 1.609
Natuur en biodiversiteit Opdrachten Internationale Samenwerking - € 1.485
Natuur en biodiversiteit Opdrachten Natuur en Biodiversiteit op land - € 722
Natuur en biodiversiteit Opdrachten Caribisch Nederland - € 495
Natuur en biodiversiteit bijdragen aan medeoverheden Natuur en Biodiversiteit op land - € 1.799
Natuur en biodiversiteit bijdragen aan medeoverheden Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren - € 6.117
Natuur en biodiversiteit bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland - € 1.504
Natuur en biodiversiteit Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Staatsbosbeheer - € 25.446
Natuur en biodiversiteit Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributies - € 1.081
Natuur en biodiversiteit Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland - € 23.638
Natuur en biodiversiteit Bijdragen aan agentschappen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - € 9.507