Volksgezondheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie € 4.247
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Overig Overig € 4
Gezondheidsbescherming Opdrachten Aanschaf Jodiumtabletten Aanschaf Jodiumtabletten € 0
Gezondheidsbescherming Opdrachten Overig Overig € 1.450
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit € 81.550
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed € 15.846
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 1.034
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig Overig € 0
Gezondheidsbescherming bijdragen aan medeoverheden College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden € 101
Gezondheidsbescherming bijdragen aan medeoverheden Lokaal verbinden Lokaal verbinden € 0
Gezondheidsbescherming bijdragen aan medeoverheden Overig Overig € 0
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Ziektepreventie Ziektepreventie € 16.337
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid € 204.824
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) € 26.308
Ziektepreventie Opdrachten (Vaccin)onderzoek (Vaccin)onderzoek € 10.270
Ziektepreventie Opdrachten Overig Overig € 1.258
Ziektepreventie Bijdragen aan agentschappen RIVM: Opdrachtverlening Centra RIVM: Opdrachtverlening Centra € 217.315
Ziektepreventie bijdragen aan medeoverheden Overig Overig € 979
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 7.515
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Gezonde leefstijl en gezond gewicht Gezonde leefstijl en gezond gewicht € 12.270
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Letselpreventie Letselpreventie € 4.207
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg € 4.472
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering van seksuele gezondheid Bevordering van seksuele gezondheid € 2.767
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Overig Overig € 2.513
Gezondheidsbevordering Opdrachten Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Heroïnebehandeling op medisch voorschrift € 3.100
Gezondheidsbevordering Opdrachten Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak € 1.060
Gezondheidsbevordering Opdrachten Overig Overig € 654
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 190
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig Overig € 700
Gezondheidsbevordering bijdragen aan medeoverheden Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Heroïnebehandeling op medisch voorschrift € 13.932
Gezondheidsbevordering bijdragen aan medeoverheden Overig Overig € 447
Ethiek Subsidies(regelingen) Abortusklinieken Abortusklinieken € 15.523
Ethiek Subsidies(regelingen) Beleid Medische Ethiek Beleid Medische Ethiek € 1.165
Ethiek Opdrachten Overig Overig € 332
Ethiek Bijdragen aan agentschappen CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek € 729
Ethiek Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken € 0