Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Eigen Personeel waarvan eigen personeel € 193.590
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Externe inhuur waarvan externe inhuur € 5.813
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven Overige personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven € 2.409
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan ICT waarvan ICT € 5.712
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan bijdragen aan SSO's waarvan bijdrage SSO's € 27.769
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan overige materiële uitagven  waarvan overige materiële uitgaven  € 23.866