Curative care

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Quality and safety Subsidies IKNL en NKI IKNL en NKI € 51.730
Quality and safety Subsidies Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte € 3.819
Quality and safety Subsidies Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) € 3.647
Quality and safety Subsidies Nictiz Nictiz € 5.412
Quality and safety Subsidies Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen € 35.000
Quality and safety Subsidies Orgaandonatie en transplantatie Orgaandonatie en transplantatie € 11.214
Quality and safety Subsidies Onderzoek Onco XL Onderzoek Onco XL € 2.000
Quality and safety Subsidies FES/LSH projecten FES/LSH projecten € 1.085
Quality and safety Subsidies UMC Groningen: Lifelines project UMC Groningen: Lifelines project € 0
Quality and safety Subsidies Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten € 21.633
Quality and safety Subsidies Antibioticaresistentie Antibioticaresistentie € 7.500
Quality and safety Subsidies Inloophuizen kankerpatiënten Inloophuizen kankerpatiënten € 450
Quality and safety Subsidies Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz € 2.500
Quality and safety Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 8.064
Quality and safety Contract Publiekscampagne orgaandonatie Publiekscampagne orgaandonatie € 1.720
Quality and safety Contract Miscellaneous Miscellaneous € 3.911
Quality and safety Contribution to departmental agencies CIBG: Donorregister CIBG: Donorregister € 2.380
Quality and safety Contribution to departmental agencies Miscellaneous Miscellaneous € 1.069
Accessibility and affordability of care Subsidies Sluitende aanpak verwarde personen Sluitende aanpak verwarde personen € 14.000
Accessibility and affordability of care Subsidies Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden € 2.000
Accessibility and affordability of care Subsidies Anonieme e-mental health Anonieme e-mental health € 0
Accessibility and affordability of care Subsidies Vertrouwenspersoon in de ggz Vertrouwenspersoon in de ggz € 6.204
Accessibility and affordability of care Subsidies Suïcidepreventie Suïcidepreventie € 4.062
Accessibility and affordability of care Subsidies Kwaliteitsimpuls apothekers Kwaliteitsimpuls apothekers € 2.823
Accessibility and affordability of care Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 2.128
Accessibility and affordability of care Funding Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- € 2.490.500
Accessibility and affordability of care Funding Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ € 902.000
Accessibility and affordability of care Funding Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen € 32.384
Accessibility and affordability of care Contract Uitvoeren visie geneesmiddelen Uitvoeren visie geneesmiddelen € 2.000
Accessibility and affordability of care Contract Kwailteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen Kwailteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen € 1.000
Accessibility and affordability of care Contract Publiekscampagne Depressie Publiekscampagne Depressie € 0
Accessibility and affordability of care Contract Miscellaneous Miscellaneous € 7.852
Accessibility and affordability of care Contribution to departmental agencies CIBG: WPG/GVS/APG CIBG: WPG/GVS/APG € 1.328
Accessibility and affordability of care Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen € 631
Promote functioning of the system Subsidies Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen € 1.221
Promote functioning of the system Subsidies Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg € 0
Promote functioning of the system Subsidies Miscellaneous Miscellaneous € 141
Promote functioning of the system Income transfer Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel € 24.836
Promote functioning of the system Income transfer Schadevergoeding Erasmus MC Schadevergoeding Erasmus MC € 81.000
Promote functioning of the system Income transfer Miscellaneous Miscellaneous € 90
Promote functioning of the system Contract Risicoverevening Risicoverevening € 1.906
Promote functioning of the system Contract Uitvoering zorgverzekeringstelsel Uitvoering zorgverzekeringstelsel € 502
Promote functioning of the system Contract Patiëntenvervoer Waddeneilanden Patiëntenvervoer Waddeneilanden € 0
Promote functioning of the system Contract Miscellaneous Miscellaneous € 2.185
Promote functioning of the system Contribution to departmental agencies CJIB: Onverzekerden en wanbetalers CJIB: Onverzekerden en wanbetalers € 15.586
Promote functioning of the system Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers € 42.642
Promote functioning of the system Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket € 10.355
Promote functioning of the system Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous Miscellaneous € 150
Promote functioning of the system Contribution to other budget chapters VenJ: Bijdrage C2000 VenJ: Bijdrage C2000 € 4.153
Health insurance act Health insurance law financed by insurance premiums - - € 46.456.000