Zorgbreed beleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Patiënten- en gehandicaptenorganisaties Patiënten- en gehandicaptenorganisaties € 20.337
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Overig Overig € 278
Positie cliënt Opdrachten Ondersteuning cliëntorganisaties Ondersteuning cliëntorganisaties € 3.798
Positie cliënt Opdrachten Overig Overig € 383
Positie cliënt Bijdragen aan agentschappen CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg € 0
Positie cliënt Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg € 200.000
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Stageplaatsen zorg / Stagefonds Stageplaatsen zorg / Stagefonds € 112.020
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Publieke Gezondheidszorgopleidingen Publieke Gezondheidszorgopleidingen € 21.000
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Vaccinatie stageplaatsen zorg Vaccinatie stageplaatsen zorg € 4.800
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant € 38.800
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Opleidingsplaatsen jeugd ggz Opleidingsplaatsen jeugd ggz € 1.550
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid € 11.500
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Innovatie, beroepen en opleidingen Innovatie, beroepen en opleidingen € 12.000
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Vernieuwing arbeidsmarkt sociaal domein Vernieuwing arbeidsmarkt sociaal domein € 2.000
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Veilige gegevensuitwisseling en authenticatie in de zorg Veilige gegevensuitwisseling en authenticatie in de zorg € 5.122
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Pilots Opleiding tot ziekenhuisarts Pilots Opleiding tot ziekenhuisarts € 4.500
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Overig Overig € 11.564
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Arbeidsmarktonderzoek Arbeidsmarktonderzoek € 2.000
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Celsus Celsus € 800
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Overig Overig € 5.493
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan agentschappen CIBG: bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z CIBG: bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z € 6.073
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan agentschappen RIVM: opleiding publieke gezondheidssector en kosten van ziekten RIVM: opleiding publieke gezondheidssector en kosten van ziekten € 400
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen € 0
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Nivel Nivel € 5.682
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Programma Innovatie en zorgvernieuwing Programma Innovatie en zorgvernieuwing € 7.842
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Jaar van de transparantie Jaar van de transparantie € 0
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Overig Overig € 0
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Opdrachten Programma Innovatie en zorgvernieuwing Programma Innovatie en zorgvernieuwing € 1.300
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Opdrachten Overig Overig € 497
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen CIBG: WTZi en JMV CIBG: WTZi en JMV € 4.000
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 550
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMw: programmering ZonMw: programmering € 127.768
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig Overig € 150
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Subsidies(regelingen) Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 0
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 0
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten Overig Overig € 401
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK CAK € 76.353
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NZa NZa € 55.794
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland € 52.207
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CSZ CSZ € 2.558
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CBZ CBZ € 0
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken EZ: ACM EZ: ACM € 0
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Overig Overig € 30
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging Zorg en welzijn Zorg en welzijn € 111.607
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging Overig Overig € 2.338
Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude Subsidies(regelingen) Overig Overig € 1.500
Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude Opdrachten Overig Overig € 455