Sport en bewegen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Gehandicaptensport Gehandicaptensport € 1.849
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Verantwoord sporten en bewegen Verantwoord sporten en bewegen € 292
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt € 12.880
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Stimuleren van een veiliger sportklimaat Stimuleren van een veiliger sportklimaat € 7.251
Passend sport- en beweegaanbod Bekostiging Compensatie van betaalde energiebelasting Compensatie van betaalde energiebelasting € 0
Passend sport- en beweegaanbod Bekostiging Energiebesparing en duurzame energie Energiebesparing en duurzame energie € 3.000
Passend sport- en beweegaanbod Opdrachten Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt € 0
Passend sport- en beweegaanbod bijdragen aan medeoverheden Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt € 47.755
Passend sport- en beweegaanbod bijdragen aan medeoverheden Energiebesparing en duurzame energie Energiebesparing en duurzame energie € 0
Passend sport- en beweegaanbod Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Energiebesparing en verduurzaming Energiebesparing en verduurzaming € 6.487
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Topsportevenementen Topsportevenementen € 7.231
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Topsportprogramma's Topsportprogramma's € 19.016
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Dopingbestrijding Dopingbestrijding € 1.501
Uitblinken in sport Inkomensoverdrachten Stipendiumregeling Stipendiumregeling € 10.415
Uitblinken in sport Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Dopingbestrijding Dopingbestrijding € 180
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Subsidies(regelingen) Kennis als fundament Kennis als fundament € 8.479
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Opdrachten Kennis als fundament Kennis als fundament € 306
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overig Overig € 62