Versterkte kaders voor ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNDP - € 28.000
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNICEF - € 14.000
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNIDO - € 1.950
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Middelenaanvulling multilaterale banken en fondsen - € 66.358
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kapitaalaanvullingen multilaterale banken en fondsen - € 6.453
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Speciale multilaterale activiteiten - € 9.359
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Assistent-deskundigen programma - € 9.000
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling - € 10.404
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - € 3.250
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Schuldverlichting - € 52.480
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco - € 4.400
Overig armoedebeleid nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNP en/of toerekeningen - - € 0
Overig armoedebeleid overig overig overig € 1.418
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Subsidies(regelingen) Migratie en ontwikkeling - € 5.000
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Diversen Migratie en ontwikkeling - € 10.000
Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen - - - € -329.703