Woningmarkt

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Begrotingsreserve NHG - € 0
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 175
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Bevordering eigen woningbezit (BEW) - € 6.922
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Huisvestingsvoorziening statushouders - € 37.500
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG - € 0
Betaalbaarheid Subsidies(regelingen) Woonconsumentenorganisaties - € 1.127
Betaalbaarheid Opdrachten Begrotingsreserve WSW - € 0
Betaalbaarheid Opdrachten Begrotingsreserve sanering-en projecten woningcorporaties - € 0
Betaalbaarheid Opdrachten Beleidsprogramma betaalbaarheid - € 867
Betaalbaarheid Opdrachten Onderzoek en kennisoverdracht - € 0
Betaalbaarheid Inkomensoverdrachten Huurtoeslag - € 4.035.882
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen Autoriteit woningcorporaties(ILT) - € 635
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen Overige uitvoeringsinstanties - € 0
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen Uitvoeringskosten BEW (Agentschap RVO) - € 2.870
Betaalbaarheid Bijdragen aan agentschappen Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders (RVO) - € 754
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Huurcommissie - € 8.326
Betaalbaarheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overige uitvoeringsinstanties - € 0
Betaalbaarheid Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Belastingdienst - € 1.737
Onderzoek en kennisoverdracht Subsidies(regelingen) Samenwerkende kennisinstellingen e.a. - € 1.926
Onderzoek en kennisoverdracht Opdrachten Basisonderzoek en verkenningen - € 2.386
Onderzoek en kennisoverdracht Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Basisonderzoek en verkenningen - € 2.850