Woonomgeving en bouw

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma Energiebesparing - € 2.500
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 1.228
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Energiebesparing Koopsector - € 35.300
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Energiebesparing verhuurders - € 200
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) FES IAGO - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Fonds duurzaam funderingsherstel - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Revolverend fonds EGO - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Tijdelijke regeling blok voor blok - € 0
Energie en bouwkwaliteit Subsidies(regelingen) Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing - € 0
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma Energiebesparing - € 1.500
Energie en bouwkwaliteit Opdrachten Beleidsprogramma bouwregelgeving - € 1.410
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen Agentschap DPC - € 800
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen Diverse Agentschappen - € 700
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen Handhaving Energielabel (ILT) - € 500
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen Toezicht EU-Bouwregelgeving (ILT) - € 50
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan agentschappen Uitvoering Energieakkoord (RVO) - € 7.279
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Beleidsprogramma Energiebesparing - € 225
Energie en bouwkwaliteit Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Omgevingsloket (I&M) - € 150
Woningbouwproductie Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woningbouw - € 350
Woningbouwproductie Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woningbouwproductie - € 0
Woningbouwproductie Opdrachten Beleidsprogramma woningbouw - € 1.173
Woningbouwproductie Opdrachten Beleidsprogramma woningbouwproductie - € 0
Woningbouwproductie Bijdragen aan agentschappen Beleidsprogramma Woningbouw (RVO) - € 8.445
Kwaliteit woonomgeving Subsidies(regelingen) Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 1.090
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Beleidsprogramma woonomgeving e.a. - € 1.207
Kwaliteit woonomgeving Opdrachten Wijkverpleegkundigen - € 0
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders Leningen Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders - € 0
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders Bijdragen aan agentschappen Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders - € 403