Kwaliteit Rijksdienst

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kwaliteit Rijksdienst Subsidies(regelingen) Fysieke Werkomgeving Rijk - € 200
Kwaliteit Rijksdienst Subsidies(regelingen) Subsidie A&O-fonds - € 3.400
Kwaliteit Rijksdienst Subsidies(regelingen) Subsidie Qiy - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Opdrachten Bedrijfsvoering Rijk - € 7.669
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Agentschap Logius - € 1.560
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Agentschap UBR - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Arbeidsmarkt Communicatie (UBR) - € 5.405
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Bedrijfsvoerings Rijk - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Eigenaarsbijdrage FMHaaglanden - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan agentschappen Eigenaarsbijdrage UBR - € 0
Kwaliteit Rijksdienst Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bedrijfsvoering Rijk - € 0