Uitvoering Rijksvastgoedbedrijf

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen waarvan: Caribisch Nederland - € 0
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage voor huisv Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ (RVB) - € 33.279
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen waarvan: - € 0
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage voor monumenten (RVB) - € 5.229
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting Bijdragen aan agentschappen Bijdrage voor rijkshuisvesting (RVB) - € 6.170
Beheer materiele activa Opdrachten Beheer en plankosten - € 4.711
Beheer materiele activa Bekostiging Zakelijke lasten - € 61.525
Beheer materiele activa Bijdragen aan agentschappen Bijdrage RVOB - € 14.539