Stimulating social economic structure

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Caribbean Netherlands Subsidies Subsidies Caribisch Nederland - € 0
Caribbean Netherlands Contract Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 1.880
Caribbean Netherlands Income transfer PCN - € 0
Caribbean Netherlands Contribution to subnational authorities Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 0
Curacao, Sint Maarten en Aruba Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 136
Curacao, Sint Maarten en Aruba Contribution to subnational authorities Bijdrage landen - € 0
Caribbean Netherlands Contract Kinderrechten - € 0
Caribbean Netherlands Income transfer Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers - € 1.318
Caribbean Netherlands Contribution to subnational authorities Kinderrechten - € 0
Caribbean Netherlands Contribution to other budget chapters Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 0
Curacao, Sint Maarten en Aruba Income transfer Toeslagen op pensioenen NA - € 2.700
Curacao, Sint Maarten en Aruba Contribution to subnational authorities Afpakteam Aruba - € 0
Caribbean Netherlands Subsidies Kinderrechten - € 0
Caribbean Netherlands Contract Opdrachten Caribisch Nederland - € 2.400
Caribbean Netherlands Contribution to subnational authorities Bijzondere uitkering sociaal-economische initiatieven - € 1.220
Caribbean Netherlands Contribution to departmental agencies Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 0
Curacao, Sint Maarten en Aruba Contract Onderzoek, Kennisoverdracht en Comm. - € 1.351
Curacao, Sint Maarten en Aruba Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Samenwerkingsprogramma's - € 0