Nationale Schuld

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Financiering staatsschuld € 46.563.396
12 Kasbeheer € 1.532.191