Safety and stability

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Subsidies Contra-terrorisme - € 0
Promoting transition in priority areas Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP): 'Shiraka' - € 12.435
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Contract Miscellaneous - € 500
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OPCW en andere ontwapeningsorganisaties - € 1.618
Promoting security, stability and legal order in international context Subsidies Nederland Helsinki Comité - € 28
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Atlantische Commissie - € 500
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties waarvan landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 51.900
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties WEU - € 565
Promoting transition in priority areas Contribution agreement Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP): 'MATRA' - € 7.822
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Subsidies Anti-terrorisme instituut - € 665
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Contract Cyber security - € 500
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties IAEA - € 7.317
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 1.750
Promoting security, stability and legal order in international context Subsidies Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 31.000
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties - € 99.849
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Veiligheidsfonds - € 500
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Miscellaneous - € 5.506
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Miscellaneous - € 500
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Contract Global Forum on Cyber Expertise - € 400
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contra-terrorisme - € 7.200
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CTBTO - € 1.920
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OVSE - € 7.195
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NAVO - € 7.200
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Training buitenlandse diplomaten - € 2.500
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid - € 0