Justice and judicial assistance

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Optimal conditions for an effective and effective judicial system Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) College voor de Rechten van de Mens (CRM) - € 7.031
Organisational expenses Supreme Court Staff waarvan eigen personeel - € 25.357
Optimal conditions for an effective and effective judicial system Contribution to subnational authorities Bijdragen rechtspleging - € 92
Organisational expenses Supreme Court Equipment waarvan ICT - € 1.100
Optimal conditions for an effective and effective judicial system Contract Overig: Optimale randvoorwaarden - € 365
Adequate access to justice Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Raad voor Rechtsbijstand - € 47.099
Adequate access to justice Subsidies Overig adequate toegang tot het rechtsbestel - € 115
Adequate access to justice Contract Mediation in strafzaken - € 0
Optimal conditions for an effective and effective judicial system Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) College Bescherming Persoonsgegevens - € 12.851
Optimal conditions for an effective and effective judicial system Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Overig: Optimale randvoorwaarden - € 725
Organisational expenses Supreme Court Staff Miscellaneous - € 23
Organisational expenses Supreme Court Equipment Miscellaneous - € 1.345
Optimal conditions for an effective and effective judicial system Subsidies Subsidies wetgeving - € 1.487
Adequate access to justice Subsidies Stichting geschillencommissies - € 361
Adequate access to justice Contract Toevoegingen rechtsbijstand - € 418.222
Optimal conditions for an effective and effective judicial system Contribution to departmental agencies Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak - € 922.853
Optimal conditions for an effective and effective judicial system Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) CAK - € 2.809
Organisational expenses Supreme Court Staff waarvan externe inhuur - € 775
Optimal conditions for an effective and effective judicial system Subsidies Subsidies rechtspleging - € 445
Organisational expenses Supreme Court Equipment waarvan SSO's - € 62
Adequate access to justice Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Bureau Financieel Toezicht - € 2.289
Adequate access to justice Contract WSNP - € 14.027
Adequate access to justice Contract Overig adequate toegang tot het rechtsbestel - € 402