Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Opsporing en vervolging Opdrachten Keten Informatie Management (KIM) - € 0
Bestuur, informatie en technologie Bijdragen aan medeoverheden Uitstapprogramma's prostituees - € 937
Opsporing en vervolging Opdrachten Gerechtskosten - € 32.854
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Keurmerk Veilig Ondernemen - € 594
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Overig bestuur, informatie en technologie - € 1.010
Opsporing en vervolging Opdrachten Afpakken - € 3.503
Opsporing en vervolging Garanties Faillissementscuratoren - € 3.760
Opsporing en vervolging Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College gerechtelijk deskundigen - € 1.618
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 339.578
Opsporing en vervolging Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overig opsporing en vervolging - € 7.940
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan ICT - € 10.620
Opsporing en vervolging Opdrachten Schadeloosstellingen - € 20.035
Bestuur, informatie en technologie Bijdragen aan medeoverheden RIEC's/LIEC - € 7.492
Opsporing en vervolging Opdrachten Herontwerp Strafrechtketen - € 0
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) CCV - € 3.119
Opsporing en vervolging Opdrachten Verkeershandhaving OM - € 25.152
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Veiligheid Kleine Bedrjiven - € 0
Opsporing en vervolging Opdrachten Overig opsporing en vervolging - € 1.124
Opsporing en vervolging Bijdragen aan agentschappen Nederlands Forensisch Instituut (NFI) - € 66.403
Opsporing en vervolging Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties FIUnet - € 4.850
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven Overig - € 1.916
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven Overig - € 58.505
Opsporing en vervolging Subsidies(regelingen) Overig opsporing en vervolging - € 2.341
Opsporing en vervolging Opdrachten Onrechtmatige Detentie - € 11.209
Bestuur, informatie en technologie Bijdragen aan medeoverheden Overig bestuur, informatie en technologie - € 1.029
Opsporing en vervolging Opdrachten Innovatieagenda - € 0
Bestuur, informatie en technologie Subsidies(regelingen) Uitstapprogramma's prostituees - € 610
Opsporing en vervolging Opdrachten bewaring, verkoop en vernietiging IBG goederen - € 15.354
Bestuur, informatie en technologie Opdrachten Overig bestuur, informatie en technologie - € 103
Vervolging en berechting MH17-verdachten Apparaat Vervolging en berechting MH17-verdachten - € 9.000
Opsporing en vervolging Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen (shna) - € 4.519
Apparaatsuitgaven OM Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 24.378
Opsporing en vervolging Subsidies(regelingen) CCV - € 556
Apparaatsuitgaven OM Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 54.343