Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Subsidies(regelingen) Nederlands Rode Kruis - € 1.224
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Opdrachten Project NL-Alert - € 5.948
Onderzoeksraad voor Veiligheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Onderzoeksraad voor Veiligheid - € 11.506
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Bijdragen aan agentschappen Overige bijdragen Agentschappen - € 321
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Bijdragen aan medeoverheden Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding - € 28.774
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Subsidies(regelingen) Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding - € 2.425
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Opdrachten Overig Nationale Veiligheid - € 6.501
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Bijdragen aan medeoverheden Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) - € 179.302
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Subsidies(regelingen) Nationaal Veiligheids Instituut - € 1.274
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Opdrachten Opdrachten NCSC - € 11.956
Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) - € 29.436