Vreemdelingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Terugkeer Subsidies(regelingen) REAN-regeling - € 6.547
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nidos-opvang - € 118.790
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Subsidies(regelingen) Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen - € 1.666
Terugkeer Bijdragen aan agentschappen DJI (DVenO) - € 8.424
Terugkeer Opdrachten Vreemdelingen vertrek - € 20.005
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - € 595.698
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Subsidies(regelingen) Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) - € 9.428
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Versterking vreemdelingenketen - € 2.803
Terugkeer Subsidies(regelingen) Overig Vreemdelingen vertrek - € 2.500
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan agentschappen Immigratie- en Naturalisatiedienst - € 330.035
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Bijdragen aan medeoverheden Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen - € 0
Toegang, toelating en opvang vreemdelingen Opdrachten Keteninformatisering - € 5.198