Apparaat kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven Overig - € 2.884
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven Overig - € 46.810
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 40.921
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan SSO's - € 88.373
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 230.538
Apparaatsuitgaven Kerndepartement Materiële uitgaven waarvan ICT - € 19.896