Openbaar bestuur en democratie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bestuurlijke en financiele verhouding Opdrachten Communicatie, kennisdeling en onderzoek - € 3.657
Bestuurlijke en financiele verhouding Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen internationaal - € 66
Participatie Opdrachten Raadgevend referendum - € 0
Participatie Bijdragen aan medeoverheden Experiment centrale stemopneming - € 0
Bestuurlijke en financiele verhouding Subsidies(regelingen) Oorlogsgravenstichting (OGS) - € 3.270
Bestuurlijke en financiele verhouding Bijdragen aan medeoverheden Diverse bijdragen - € 0
Participatie Opdrachten Kiesraad - € 0
Participatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Raadgevend referendum - € 0
Participatie Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Kiesraad - € 0
Bestuurlijke en financiele verhouding Subsidies(regelingen) Diverse subsidies - € 2.018
Bestuurlijke en financiele verhouding Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Diverse bijdragen - € 0
Participatie Subsidies(regelingen) Politieke partijen - € 17.524
Participatie Opdrachten Verkiezingen - € 2.385
Bestuurlijke en financiele verhouding Subsidies(regelingen) Communicatie, kennisdeling en onderzoek - € 0
Participatie Bijdragen aan medeoverheden Kiesraad - € 0