Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen Subsidies(regelingen) Koninklijk Paleis Amsterdam - € 0
Algemeen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst) - € 8.925
Algemeen Subsidies(regelingen) Diverse subsidies - € 378
Algemeen Opdrachten Opdrachten - € 363
Algemeen Opdrachten Internationale Samenwerking - € 599
Verzameluitkeringen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties IPSV en impulsbudget - € 0