Dienstverlenende en innovatieve overheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Officiële publicaties en wettenbank - € 1.812
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen UBR - € 4.666
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Subsidies(regelingen) (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 200
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Digitale dienstverlening - € 2.000
Burgerschap Subsidies(regelingen) Programma burgerschap - € 0
Reisdocumenten en basisadministratie personen Opdrachten Beleid BRP en reisdocumenten - € 8.169
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen Logius - € 6.400
Reisdocumenten en basisadministratie personen Bijdragen aan medeoverheden Bijdrage aan gemeenten - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen RVO - € 50
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Beheer e-overheidsvoorzieningen - € 422
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen RvIG - € 3.423
Burgerschap Subsidies(regelingen) ProDemos - € 4.312
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Aanpak fraudebestrijding - € 11.482
Burgerschap Opdrachten Programma burgerschap - € 555
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen Aanpak fraudebestrijding - € 480
Reisdocumenten en basisadministratie personen Bijdragen aan agentschappen Agentschap RvIG - € 17.459
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen UBR - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 0
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen Logius - € 36.210
Burgerschap Subsidies(regelingen) Comité 4/5 mei - € 108
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 20.569
Burgerschap Opdrachten Democratie - € 350
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Informatiebeleid - € 3.044
Reisdocumenten en basisadministratie personen Opdrachten Operatie BRP - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan agentschappen RvIG - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan medeoverheden Gemeenten - € 500