Service-oriented and innovative government

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Reliable delivery of e-government services Contract Officiële publicaties en wettenbank - € 1.812
Reliable delivery of e-government services Contribution to departmental agencies UBR - € 4.666
Information policy and development of e-government facilities Subsidies (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 200
Information policy and development of e-government facilities Contract Digitale dienstverlening - € 2.000
Citizenship Subsidies Programma burgerschap - € 0
Travel documents and basic administration of persons Contract Beleid BRP en reisdocumenten - € 8.169
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies Logius - € 6.400
Travel documents and basic administration of persons Contribution to subnational authorities Bijdrage aan gemeenten - € 0
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies RVO - € 50
Reliable delivery of e-government services Contract Beheer e-overheidsvoorzieningen - € 422
Reliable delivery of e-government services Contribution to departmental agencies RvIG - € 3.423
Citizenship Subsidies ProDemos - € 4.312
Information policy and development of e-government facilities Contract Aanpak fraudebestrijding - € 11.482
Citizenship Contract Programma burgerschap - € 555
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies Aanpak fraudebestrijding - € 480
Travel documents and basic administration of persons Contribution to departmental agencies Agentschap RvIG - € 17.459
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies UBR - € 0
Information policy and development of e-government facilities Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 0
Reliable delivery of e-government services Contribution to departmental agencies Logius - € 36.210
Citizenship Subsidies Comité 4/5 mei - € 108
Information policy and development of e-government facilities Contract (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 20.569
Citizenship Contract Democratie - € 350
Information policy and development of e-government facilities Contract Informatiebeleid - € 3.044
Travel documents and basic administration of persons Contract Operatie BRP - € 0
Information policy and development of e-government facilities Contribution to departmental agencies RvIG - € 0
Information policy and development of e-government facilities Contribution to subnational authorities Gemeenten - € 500