Arbeidszaken overheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Internationaal - € 183
Overheid als werkgever Opdrachten Zorg voor politieke ambtsdragers - € 673
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP) - € 9.421
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Overlegstelsel - € 3.025
Overheid als werkgever Opdrachten Programma Veilige Publieke Taak - € 0
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen Inkomensoverdrachten Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers - € 7.782
Overheid als werkgever Subsidies(regelingen) Diverse subsidies - € 2.427
Overheid als werkgever Opdrachten Arbeidsmarktbeleid - € 3.806
Overheid als werkgever Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Arbeidsmarktbeleid - € 0