Voortgezet onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Opdrachten Opdrachten In- en uitbesteding € 5.054
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) € 46.756
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging lichte ondersteuning (*) € 628.137
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) € 3.940
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling functiemix VO Randstadregio's € 61.386
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies ICT-projecten (incl. transparantie) € 5.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Overige projecten € 37.705
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZBO: College voor Toetsen en Examens € 5.134
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum (*) € 6.847.415
Voortgezet Onderwijs Garantie-uitgaven Garantie-uitgaven Garantie-uitgaven € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Prestatiebox Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs € 296.156
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo € 250
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO € 12.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Pilots zomerscholen € 0
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 31.752
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GRAZ (ECML) en PISA € 107
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 15.640
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Regeling leerplusarrangement, (maatwerk) nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen € 109.614
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Aanvullende bekostiging Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen € 17.100
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Onderwijs Bewijs € 0