Secondary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Contract Contract In- en uitbesteding € 5.054
Voortgezet Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) € 46.756
Voortgezet Onderwijs Funding Hoofdbekostiging Bekostiging lichte ondersteuning (*) € 628.137
Voortgezet Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) € 3.940
Voortgezet Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Regeling functiemix VO Randstadregio's € 61.386
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies ICT-projecten (incl. transparantie) € 5.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Overige projecten € 37.705
Voortgezet Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZBO: College voor Toetsen en Examens € 5.134
Voortgezet Onderwijs Funding Hoofdbekostiging Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum (*) € 6.847.415
Voortgezet Onderwijs Garantie-uitgaven Garantie-uitgaven Garantie-uitgaven € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Prestatiebox Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs € 296.156
Voortgezet Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo € 250
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO € 12.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Pilots zomerscholen € 0
Voortgezet Onderwijs Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 31.752
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GRAZ (ECML) en PISA € 107
Voortgezet Onderwijs Funding Hoofdbekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 15.640
Voortgezet Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Regeling leerplusarrangement, (maatwerk) nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen € 109.614
Voortgezet Onderwijs Funding Aanvullende bekostiging Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen € 17.100
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Onderwijs Bewijs € 0