Higher Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Higher Education Funding Prestatiebox Studievoorschot middelen € 0
Higher Education Subsidies Subsidies Miscellaneous € 1.806
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO: Promotiebeurs voor leraren € 9.026
Higher Education Funding Hoofdbekostiging Deel ontwerp en ontwikkeling € 72.439
Higher Education Funding Prestatiebox Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 0
Higher Education Subsidies Subsidies Regeling stimulering Bèta/techniek € 0
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo € 31.769
Higher Education Funding Hoofdbekostiging Onderwijsdeel hbo 1 € 2.855.691
Higher Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo € 0
Higher Education Funding Prestatiebox Profilering en zwaartepuntvorming € 0
Higher Education Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 14.080
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) € 3.520
Higher Education Funding Hoofdbekostiging Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) € 16.830