Wetenschappelijk onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Prestatiebox Profilering en zwaartepuntvorming € 0
Wetenschappelijk onderwijs Opdrachten - Uitbesteding € 1.705
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Onderzoeksdeel wo € 1.800.983
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Prestatiebox Studievoorschot middelen € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Overig € 2.395
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Onderwijsdeel wo € 2.000.013
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Prestatiebox Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 0
Wetenschappelijk onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Open en online onderwijs € 1.600
Wetenschappelijk onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Organisaties conform tabel 6.6 € 22.752
Wetenschappelijk onderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek € 654.362