Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 44.986
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 131.496
14 Wegen en verkeersveiligheid € 36.725
15 Openbaar vervoer € 0
16 Spoor € 18.622
17 Luchtvaart € 15.162
18 Scheepvaart en havens € 25.396
19 Klimaat € 66.915
20 Lucht en geluid € 34.729
21 Duurzaamheid € 19.719
22 Externe veiligheid en risico's € 34.937
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 50.508
24 Handhaving en toezicht € 103.314
25 Brede doeluitkering € 881.588
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 6.595.335
97 Algemeen departement € 57.813
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 313.306
99 Nominaal en onvoorzien € 108