Integratie en maatschappelijke samenhang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Integratie en maatschappelijke samenhang SUBSIDIES Overige subsidies - € 7.000
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten REMIGRATIE - € 1.700
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan agentschappen DUO - € 14.598
Integratie en maatschappelijke samenhang Inkomensoverdrachten INBURGERING - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang SUBSIDIES VLUCHTELINGENWERK - € 1.032
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten PROGRAMMA INTEGRATIE - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SVB - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang LENINGEN DUO - € 158.160
Integratie en maatschappelijke samenhang Inkomensoverdrachten REMIGRATIEREGELING - € 43.408
Integratie en maatschappelijke samenhang SUBSIDIES LANDELIJK OVERLEG MINDERHEDEN - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten INBURGERING EN INTEGRATIE - € 12.502
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s COA - € 76.258
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan medeoverheden GEMEENTEN - € 0
Rijksbijdragen Bijdragen aan sociale fondsen RIJKSBIJDRAGE TRANSITIEVERGOEDING - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang SUBSIDIES Kennisinfrastructuur - € 2.450