Arbeidsmarkt

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Arbeidsmarkt Opdrachten OPDRACHTEN - € 8.930
Arbeidsmarkt Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken ECONOMISCHE ZAKEN - € 100
Arbeidsmarkt Inkomensoverdrachten Lage-inkomensvoordeel - € 493.000
Arbeidsmarkt SUBSIDIES SUBSIDIES - € 2.920
Arbeidsmarkt Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken OVERIGE HOOFDSTUKKEN - € 992
Arbeidsmarkt Inkomensoverdrachten Vakantiedagen - € 0
Arbeidsmarkt Inkomensoverdrachten Loonkostenvoordeel - € 0
Arbeidsmarkt BEKOSTIGING BEKOSTIGING - € 100
Arbeidsmarkt Bijdragen aan agentschappen Agentschap RIVM - € 3.831
Arbeidsmarkt Inkomensoverdrachten Jeugd Lage-inkomensvoordeel - € 0