Arbeidsongeschiktheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WAO Uitkeringslasten - € 4.041.210
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WAZ Uitkeringslasten - € 124.981
Nominaal Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten IVA Uitkeringslasten nominaal - € 40.320
Nominaal Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WGA Eigenrisicodragers Uitkeringslasten nominaal - € 7.818
Arbeidsongeschiktheid Inkomensoverdrachten UITKERINGSLASTEN ONGEVALLEN VERZ CN - € 824
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WGA Uitkeringslasten - € 2.730.425
Nominaal Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WAO Uitkeringslasten nominaal - € 70.886
Nominaal Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WAZ Uitkeringslasten nominaal - € 2.184
Nominaal Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Re-int WAZ/WAO/WIA nominaal - € 2.032
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten IVA Uitkeringslasten - € 2.294.369
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WGA Eigenrisicodragers Uitkeringslasten - € 369.810
Nominaal Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WGA Uitkeringslasten nominaal - € 57.031
Arbeidsongeschiktheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Re-int WAZ/WAO/WIA - € 102.317