Werkloosheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Werkloosheid Inkomensoverdrachten COMPENSATIEREGELING MUSICI EN ARTIESTEN - € 0
Werkloosheid Opdrachten Opdrachten - € 650
Werkloosheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WW Uitkeringslasten - € 4.383.375
Werkloosheid Inkomensoverdrachten UITKERINGSLASTEN CESSANTIAWET CN - € 102
Nominaal Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Re-integratie WW nominaal - € 0
Werkloosheid SUBSIDIES SUBSIDIES - € 18.098
Werkloosheid Inkomensoverdrachten UITKERINGSLASTEN IOW - € 67.640
Werkloosheid Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Re-integratie WW - € 0
Werkloosheid Inkomensoverdrachten Overgangsreg. aanp. dagloonbesluit werknregelingen - € 70.000
Nominaal Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WW Uitkeringslasten nominaal - € 142.009