Kinderopvang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kinderopvang SUBSIDIES SUBSIDIES - € 5.106
Kinderopvang Bijdragen aan agentschappen DUO - € 30.610
Kinderopvang Bijdragen aan agentschappen CENTRUM INFORMATIEPUNT BEROEPEN BEDRIJFSGEZHZ - € 0
Kinderopvang Inkomensoverdrachten UITKERINGSLASTEN KOT - € 2.793.688
Kinderopvang BEKOSTIGING BEKOSTIGING - € 0
Kinderopvang Bijdragen aan agentschappen INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - € 0
Kinderopvang Opdrachten OPDRACHTEN - € 1.539
Kinderopvang Bijdragen aan agentschappen JUSTIS - € 255