Apparaatsuitgaven kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven kerndepartement Apparaat EXTERNE INHUUR - € 6.636
Apparaatsuitgaven kerndepartement Apparaat BIJDRAGE SSO'S - € 39.770
Apparaatsuitgaven kerndepartement PERSONEEL EN MATERIEEL - - € 0
Apparaatsuitgaven kerndepartement Apparaat PERSONEEL - € 221.222
Apparaatsuitgaven kerndepartement Apparaat AUTOMATISERING - € 9.555
Apparaatsuitgaven kerndepartement Apparaat - - € 0
Apparaatsuitgaven kerndepartement AUTOMATISERING - - € 0
Apparaatsuitgaven kerndepartement Apparaat MATERIEEL - € 15.786
Apparaatsuitgaven kerndepartement Apparaat PERSONEEL OVERIG - € 2.887
Apparaatsuitgaven kerndepartement HUISVESTING - - € 0